Bisbee levert ervaren en betrokken docenten voor de volwasseneducatie, primair onderwijs en de ISK (VO) binnen het NT2-werkveld, maar ook (taal)docenten en Taaltoetsers (assessoren) voor het mbo en het voortgezet onderwijs.

Onderwijsorganisaties worden dagelijks geconfronteerd met een wisselende behoefte aan deskundige docenten. Wij lossen deze, vaak tijdelijke,  capaciteitsvraagstukken snel op met enthousiaste en betrokken docenten die flexibel zijn. Dit op basis van heldere afspraken, zowel met onze opdrachtgevers als met onze docenten. We kennen een landelijke spreiding en hebben kantoren in 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Zwolle.
Onze expertises zijn:

•    Volwasseneneducatie
•    Taalklassen in het primair onderwijs
•    ISK (VO)
•    (Taal)docenten in het middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs
•    Taaltoetsers (assessoren)

Maar ook vraagstukken op ander gebied en andere vakken gaan wij niet uit de weg!

Laatste nieuws

Masterclass 'Traumasensitief lesgeven' in de regio noord/oost een succes!

Masterclass 'Traumasensitief lesgeven' in de regio noord/oost een succes!

Docenten die voor de klas staan binnen het NT2-werkveld krijgen vaak te maken met trauma in de klas. Het gaat hierbij om een diversiteit aan problemen binnen een heterogene groep. Een ‘onzichtbare koffer’ met problemen die vaak tot uiting komen in  de vorm van gedragsproblematiek. Denk aan agressie, wantrouwen, frustratie en een gebrek aan focus. “Toch is het zichtbare gedrag op school vaak maar het topje van de ijsberg, met daaronder onverwerkte gevoelens, angstige en negatieve gedachtes. Daarbij komt dat het vaak niet eens onwil is, maar pure onmacht”, aldus Karien Stolk, onze trainster deze dag.

Lees verder >