Bisbee levert ervaren en betrokken docenten voor de volwasseneducatie, primair onderwijs en de ISK (VO) binnen het NT2-werkveld, maar ook (taal)docenten en Taaltoetsers (assessoren) voor het mbo en het voortgezet onderwijs.

Onderwijsorganisaties worden dagelijks geconfronteerd met een wisselende behoefte aan deskundige docenten. Wij lossen deze, vaak tijdelijke,  capaciteitsvraagstukken snel op met enthousiaste en betrokken docenten die flexibel zijn. Dit op basis van heldere afspraken, zowel met onze opdrachtgevers als met onze docenten. We kennen een landelijke spreiding en hebben kantoren in 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Zwolle.
Onze expertises zijn:

•    Volwasseneneducatie
•    Taalklassen in het primair onderwijs
•    ISK (VO)
•    (Taal)docenten in het middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs
•    Taaltoetsers (assessoren)

Maar ook vraagstukken op ander gebied en andere vakken gaan wij niet uit de weg!

Laatste nieuws

ISK 's-Hertogenbosch organiseert mini-symposium over de ISK

ISK 's-Hertogenbosch organiseert mini-symposium over de ISK

Op 15 maart aanstaande organiseert ISK ‘s-Hertogenbosch een mini-symposium voor docenten en schoolleider van VO-scholen uit de regio, met als onderwerp de Internationale Schakelklas (ISK). Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over wat een ISK school nu precies is en doet. Om deze onduidelijkheid weg te nemen...

Lees verder >