Masterclass 'Traumasensitief lesgeven' in de regio noord/oost een succes!

Docenten die voor de klas staan binnen het NT2-werkveld krijgen vaak te maken met trauma in de klas. Het gaat hierbij om een diversiteit aan problemen binnen een heterogene groep. Een ‘onzichtbare koffer’ met problemen die vaak tot uiting komen in  de vorm van gedragsproblematiek. Denk aan agressie, wantrouwen, frustratie en een gebrek aan focus. “Toch is het zichtbare gedrag op school vaak maar het topje van de ijsberg, met daaronder onverwerkte gevoelens, angstige en negatieve gedachtes. Daarbij komt dat het vaak niet eens onwil is, maar pure onmacht”, aldus Karien Stolk, onze trainster deze dag.

Samen met haar collega Audrey Buerman neemt Karien ons mee in de wereld van trauma. Wat is trauma precies en wat zijn kenmerken van onverwerkt trauma? In hoeverre kun je hier als school/docent in meegaan en wanneer verwijs je iemand door?

Het is in ieder geval belangrijk om basisinformatie te hebben over de achtergrond van een cursist. Bijvoorbeeld de reden van migratie en hoe het traject is verlopen van het land van herkomst tot Nederland. Hierdoor kunnen eventuele ‘triggers’ worden herleid. Want wat voor ons hele neutrale prikkels zijn, kunnen voor een cursist de trigger vormen die leidt tot bijvoorbeeld een sterke herbeleving. Wanneer je weet wat deze triggers zijn en wat het doet met een cursist, kun je op basis van begrip steun geven. Luisteren en échte aandacht geven.

Wanneer je als docent met deze doelgroep te maken hebt dien je stevig in je schoenen te staan, het is zeer intensief werk. Naast trauma hebben deze cursisten vaak te maken met grote druk vanuit het ‘thuisland’. Hoe vaak komt het niet voor dat cursisten aangeven dat zij arts of advocaat willen worden, dat zij het in Nederland willen ‘maken’? En dan hebben we het nog niet over alle culturele verschillen in een groep. Karien geeft aan: “Daarom is het voor docenten vooral heel belangrijk om eigen grenzen te kennen en te respecteren. Bewust te zijn van je eigen emoties, gedachten en gedrag en goed voor jezelf te zorgen.”
Een intensieve, maar ook actieve middag. Met handvatten en praktijkvoorbeelden van de aanwezigen. Wij kijken er met een goed gevoel op terug!

Heb jij ook interesse in dit onderwerp en vind je het interessant om een workshop op dit gebied te volgen? Houd dan de agenda van onze Bisbee Academie in de gaten. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om een in-company training te organiseren op locatie voor bijvoorbeeld een heel team. Neem hiervoor contact op met jouw contactpersoon binnen Bisbee, of met Bart van den Akker, Coördinator van de Bisbee Academie.